Od rezervace k prodeji nemovitosti

Od rezervace k prodeji nemovitosti

Ve chvíli, kdy pro svou nemovitost najdete vážného zájemce, máte to nejtěžší za sebou. I ta zbývající část celého procesu však dokáže pořádně potrápit. V této fázi přicházejí na řadu všechny ty právní úkony, které bez pomoci zkušeného právníka nelze samostatně zvládnout. Vy však žádné obavy mít nemusíte – u Zafixu máte za zády tým realitních expertů i právníků, kteří se v této problematice velmi dobře orientují. A co je tedy vlastně po provedení rezervace nemovitosti čeká?

Rezervace nemovitosti

Rezervací označujeme stav, kdy je mezi prodávajícím a vážným zájemce podepsána rezervační smlouva – ta slouží jako potvrzení skutečného zájmu kupujícího a na jejím základě je také složena rezervační záloha. Po podepsání tohoto dokumentu dochází k zarezervování nemovitosti, která dále nemůže být nabízena dalším zájemcům. Realitní expert tedy po dohodě s vámi zruší všechny domluvené prohlídky a začne se věnovat dalším záležitostem, které jsou pro úspěšné ukončení celého procesu nezbytné.

Předávací protokol

Prvním krokem, který realitní expert podnikne, je sestavení předávacího protokolu. Jedná se o další velmi důležitý dokument, čemuž by měla odpovídat i jeho podoba – je tedy lepší jeho přípravu svěřit odborníkovi na prodej nemovitostí. Díky protokolu je možné předejít případným sporům i budoucím reklamacím. V protokolu je jasně zaznamenán stav nemovitosti, s nímž musí obě strany souhlasit. Je vhodné zmínit veškeré závady, stavy energií při předání i další skutečnosti týkající se nemovitosti.

Kupní smlouva

Zároveň s předávacím protokolem je potřeba zpracovat i kupní smlouvu. Její důležitosti a náležitosti snad ani nemusíme zmiňovat. I s touto smlouvou by vám měl pomoci odborník – v ideálním případě samozřejmě právník.

A jak to probíhá u Zafixu? Vám příprava kupní smlouvy žádné starosti navíc nepřinese. Stačí jen předat realitnímu expertovi kontakt na kupujícího. Ten jej následně kontaktuje a zjistí veškeré údaje potřebné k sestavení smlouvy. Velmi důležité jsou například informace o převodu peněz a způsobu úhrady (vlastní prostředky, nebo hypotéka).

Na základě těchto informací je realitní expert schopen připravit návrh kupní smlouvy, který zašle ke schválení právní kanceláři. Po důkladné kontrole je smlouva zaslána ke schválení prodávajícímu i kupujícímu, kteří získávají prostor pro připomínky. Po zapracování případných připomínek (opět po konzultaci s advokátní kanceláří) je zajištěn souhlas všech stran se zněním smlouvy

Advokátní úschova peněz a vklad do katastru nemovitostí

Spolu s kupní smlouvou by měla být vypracována i smlouva o advokátní úschově peněz a také návrh na vklad do katastru nemovitostí. Oba dokumenty jsou nezbytné pro hladký průběh prodeje. Po odsouhlasení a podepsání dokumentů lze přejít k samotnému převodu peněz. Veškeré finance jsou převedeny na separátní účet advokátní kanceláře. Tento krok opět slouží jako záruka mezi prodávajícím a kupujícím – žádná ze stran nemá současně k dispozici finance ani nemovitosti.

Po převodu peněz je třeba podat návrh na vklad do katastru nemovitostí. Katastrální úřad má poté 30 dní na zapsání. Když je nemovitost přepsána na nového majitele, uvolní advokát peníze z úschovy a zašle je na účet prodávajícího, který je spolu s podmínkami uveden v kupní smlouvě.

Předání nemovitosti

Po vyřízení veškerých formalit může být proces prodeje úspěšně ukončen. Tím posledním úkonem je samotné předání nemovitosti novému majiteli. K němu dochází na základě předem připraveného předávacího protokolu.

Poté už nezbývá než vám pogratulovat k úspěšnému prodeji a popřát novému majiteli mnoho příjemných chvil strávených ve svém novém domově.

Nechte si ocenit vlastní nemovitost zdarma
Profesionálně ohodnotíme vaši nemovitost. Je to zdarma a stačí nám pár údajů.
Odhad zdarma