Co je nutné zařídit po prodeji nemovitosti?

Co je nutné zařídit po prodeji nemovitosti?

Podepsání kupní smlouvy je klíčovým momentem celého prodeje nemovitosti. Ještě se však nejedná o úplný konec procesu. Přece jen je tady několik úkonů, které je nutné po podepsání smlouvy dořešit. Kromě samotného předání nemovitosti přichází řada na převod energií a posléze i na vyřízení daňových povinností, které s prodejem (nebo spíše koupí) nemovitosti vznikají. Nebojte, stále jsme tady pro vás a se vším vám rádi pomůžeme. Co nás tedy ještě po čeká?

Podání návrhu na vklad do katastru

Důležitým krokem, který je nutné provést hned po zaplacení kupní smlouvy, je podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí. S tímto úkonem vám samozřejmě pomůže realitní expert, který návrh připraví a následně také zašle na příslušný katastrální úřad. Ten má poté 30 dní na vyřízení žádosti a přepsání nemovitosti na nového majitele. Až po přepisu v katastru nemovitostí se kupující stává oficiálním majitelem nemovitosti. Advokát tedy již může uvolnit peníze z úschovy a zaslat je na účet prodávajícího, který je uveden v kupní smlouvě.

Předání nemovitosti

Poté, co je nemovitost úspěšně přepsána na nového majitele, už nic nebrání samotnému předání. Tomu by měla předcházet tzv. dohoda stran uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím – ti se domluví, jaké vybavení bude v domě nebo bytě ponecháno. Na základě této dohody a také předávacího protokolu, který vám zpracujeme my, může dojít k předání klíčů. Ještě než svou nemovitost definitivně opustíte, nezapomeňte do předávacího protokolu zaznamenat stavy veškerých energií.

Převod energií

Spolu s předchozím krokem je úzce svázán i převod energií na nového majitele. Aby mohl být uskutečněn, je nutné kontaktovat dodavatele energií, který změnu provede. Ani s tím si nemusíte dělat starosti – my vám s převodem pomůžeme.

Oznámení změny majitele

Pokud je předmětem prodeje nemovitost, která je součástí SVJ (společenství vlastníků jednotek) nebo družstva, je nutné oznámit příslušnému orgánu změnu majitele. Nový majitel by měl poté obdržet aktuální rozpis plateb.

Daňové povinnosti

S prodejem a koupí nemovitosti vznikají také určité daňové povinnosti. Kupující je povinen podat přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí (neplatí pouze u družstevních bytů). Následně je nutné příslušnou daň zaplatit. Do 31. ledna následujícího roku musí obě strany (kupující i prodávající) podat na příslušném finančním úřadu nové daňové přiznání k dani z nemovitosti, kterou by měl kupující uhradit nejpozději do 31. května. S daňovým přiznáním i platbami daní vám v případě vašeho zájmu rovněž poradíme.

A tím také celý proces prodeje nemovitosti úspěšně ukončíme. Děkujeme vám za spolupráci a přejeme, aby se vám (i kupci vaší nemovitosti) v novém bydlení co nejvíce líbilo. Pokud byste se v budoucnu rozhodli pro prodej dalšího domu nebo bytu, budeme samozřejmě moc rádi, když se na nás opětovně obrátíte. Byli jste s našimi službami spokojeni? Potom nás můžete doporučit svým známým, které rovněž ušetříme všech starostí spojených s prodejem nemovitosti.

Nechte si ocenit vlastní nemovitost zdarma
Profesionálně ohodnotíme vaši nemovitost. Je to zdarma a stačí nám pár údajů.
Odhad zdarma